PZF.jpg

Tarnowski Portal

Filatelistyczny

Zarząd Okręgu w Tarnowie  POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW

tarnow.jpg
2012-01-27 13:49:22


Informacja o znaczku ze Szczepanikiem

29 sierpnia Poczta Polska wprowadzi do obiegu 4 znaczki pocztowe emisji "Polacy na świecie". Na drugim, o nominale 1,95 zł, znajdzie się Jan Szczepanik oraz model kamery filmowej. Znaczek ukaże się w nakładzie 400 000 sztuk, w arkuszu 16 znaczków. Wydana zostanie również koperta FDC (pierwszego dnia obiegu), z naklejonym znaczkiem oraz graficznym przedstawieniem kamery i taśmy filmowej.


Przypomnijmy, Szczepanik rodził się w 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk, zmarł w 1926 roku w Tarnowie. Wynalazcę rozsławił m.in. Mark Twain (napisał o nim dwa artykuły), a nazwisko Szczepanika do dziś wymieniają wszystkie fachowe encyklopedie i leksykony na świecie. "Polski Edison" był autorem 50 wynalazków. Opatentował kilkaset pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, telewizji, barwnego tkactwa. W 1897 roku opatentował telektroskop - jedno z pierwszych rozwiązań w dziedzinie telewizji monochromatycznej. W latach 1918-1925 opracował system filmu barwnego, ceniony za bliskie realizmowi oddawanie kolorów. Pracował także nad odtwarzaniem filmu dźwiękowego.

Wymyślony przez niego pancerz kuloodporny pozwolił w 1902 roku królowi hiszpańskiemu Alfonsowi XIII wyjść cało z zamachu. Kareta władcy wybita była zaprojektowaną przez galicyjskiego wynalazcę tkaniną. Rzucona przez zamachowców bomba nie wyrządziła więc królowi żadnej szkody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kzp.pl w zakładce „Wkrótce w obiegu”.

http://www.poczta-polska.pl/znaczki/pl/index.php

Info: UMT

wiecej

.
1
.


KONTO: BZ WBK 35 1090 1838 0000 0001 1603 8009                 REGON: 000849238

KRS: 0000201405          NIP: 873-26-40-039

 

 

 


copyright 2011 Biuro Projektowe Portal